Zachęty do specjalności PZI

Home Forums Grupy PZiI PZiI 2014 Zachęty do specjalności PZI

This topic contains 6 replies, has 6 voices, and was last updated by  Justyna Kucharska 3 years, 3 months ago.

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)
 • Author
  Posts
 • #420

  Chcesz poznać nasze opinie na temat specjalności? Zajrzyj tutaj.

  #426

  Specjalność ta działa na Akademii Pedagogiki Specjalnej i zrzesza studentów zainteresowanych zdolnością uczniów, a także nowymi technologiami. Warto ją studiować, dlatego, że można na niej zdobyć kwalifikacje zawodowe z dwóch dziedzin – pedagoga szkolnego oraz nauczyciela informatyki. Z tego powodu konkurencyjność absolwentów, którzy ukończą ten kierunek, na rynku pracy wzrasta. Podczas realizacji studiów na tej specjalności studenci spotykają się z ciekawymi przedmiotami, na których rozwijane są zdolności heurystyczne, oraz zajęcia z treningu twórczości i rozwoju twórczości. Polecam każdemu wybór tej specjalności.

  #427

  Pedagogika o specjalności pedagogika informatyki i pedagogika zdolności jest bardzo interesującym kierunkiem. Daje wiele możliwości rozwoju. Studenci mogą nie tylko nabywać nową wiedzę, ale również rozwijać się praktycznie poprzez realizację praktyk w wybranych przez siebie szkołach i odbywających się ćwiczeniach w Akademii.

  #425

  Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności to specjalność, którą studenci mogą wybrać na kierunku pedagogika w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Umożliwia odkrycie wielu tajników pracy z uczniem zdolnym, podstaw programowania, myślenia analitycznego. Studenci tej specjalności nie tylko zdobywają wiedzę na temat tego jak uczyć, ale również odkrywają w sobie zadatki twórcze, poprzez szereg ćwiczeń praktycznych. Wartym uwagi jest również fakt, że można tu poznać wiele innowacyjnych metod pracy, oprogramowani komputerowych, które gwarantują to, że uczniowie na lekcjach nie będą znudzeni, tylko zaskoczeni tym jak przyjemnym przedmiotem są zajęcia komputerowe.
  Studenci podczas zajęć spotykają się również z osobami, które przekazując im wiedzę robią to z ogromną pasją i zaangażowaniem.

  #423

  Podejmując studia na APS na kierunku „Pedagogika Ogólna”, każdy student staje przed obowiązkiem wyboru specjalności, w zakresie której będzie się kształcić przez następne lata. Na liście możliwych wyborów znajduje się m.in. „Pedagogika Zdolności i Informatyki”. Specjalność ta oferuje 2 główne nurty, jakimi student może podążać. Pierwszy z nich ukierunkowany jest na technologie informacyjne, tzn. umiejętność sprawnego obsługiwania komputerów i wykorzystywania ich możliwości wraz z różnego rodzaju programami, m.in. do obróbki grafiki, dokumentów tekstowych, różnego rodzaju danych, do tworzenia filmów, animacji i muzyki, do programowania w różnych językach, np. Logo, Pascal, PHP, HTML; umiejętność korzystania z sieci i wykorzystywania jej zasobów, poprzez zapoznanie z różnego rodzaju programami i aplikacjami dostępnymi w sieci, z zasadami rządzącymi budową i korzystaniem z sieci, obróbki i przetwarzania danych z sieci oraz udostępniania samodzielnie przygotowanych danych w sieci. Wszystkie te umiejętności są kształtowane w kontekście przygotowania studenta do nauczania i przekazywania nabytej wiedzy i umiejętności, w roli nauczyciela zajęć komputerowych lub informatyki. Drugi nurt ukierunkowany jest na zdolności i twórczość, począwszy od podstaw teoretycznych opartych o liczne definicje i modele zdolności oraz teorie i definicje twórczości znanych i cenionych pedagogów i psychologów a skończywszy na praktycznych możliwościach pracy z uczniem zdolnym czy uzdolnionym w wybranej dziedzinie oraz na praktycznych możliwościach rozwijania myślenia twórczego, zachęcania uczniów do podejmowania działań twórczych i kreowania wytworów noszących znamiona twórczych. W toku zajęć mamy możliwość udziału w licznych treningach twórczości proponowanych m.in. przez Andrzeja Góralskiego czy Edwarda Nęckę, a także uczymy się projektować własne zadania na treningi twórczości.
  Specjalność „Pedagogika Zdolności i Informatyki” jest specjalnością niezwykłą, ponieważ oprócz niezwykle ciekawej i bogatej wiedzy dot. technologii informacyjnych, które są niezwykle ważne w otaczającej nas rzeczywistości społeczeństwa informacyjnego, a także fascynującej wiedzy na temat twórczości i rozwijania zdolności, oferuje wielostronny rozwój indywidualny studenta, który zyskuje nowe spojrzenie na otaczający świat, uczy się spoglądać na podejmowane zagadnienia pod nowymi, zaskakującymi niekiedy kątami, nie podlega typowym schematom, nie spoczywa na najniższym poziomie odbierania informacji, uczy się stawiać sobie wyzwania i dążyć do osiągania mistrzostwa w wybranych dziedzinach. Stale zachęcany do samouctwa podejmuje świadomie trud pracy nad sobą. Staje się świadomym odbiorcą mass mediów. Specjalność ta wyposaża studenta w bardzo ważne, ale nie zawsze oczywiste dla młodych ludzi umiejętności, by być świadomym uczestnikiem życia społecznego, a przy ty dostarcza wiedzy i narzędzi, aby mógł świat ten tworzyć, zmieniać na lepsze, wzbogacać o myślenie twórcze i zachęty do twórczości innych.
  Będąc studentką III roku tej specjalności, jestem świadoma, jak wiele wiedzy zdobyłam na temat obsługi wielu programów i aplikacji, jak wiele zastosowań komputera i osprzętu komputerowego stoi teraz przede mną otworem. Wiem także, na co należy zwracać uwagę w pracy z uczniem zdolnym, by niosła ona korzyści. Znam rozmaite ujęcia twórczości i odczuwam potrzebę dążenia do mistrzostwa i bycia twórczą w swoim życiu. Wiem, jak ważne jest świadome uczestnictwo w rzeczywistości, w której żyję. Wiem także, a może przede wszystkim, że nigdy nie będę żałować wyboru podjętego III lata temu – na pierwszym roku studiów i nigdy nie zamieniłabym ten specjalności na inną stojąc przed takim wyborem.

  #424

  Na kierunku pedagogika zdolności i informatyki mamy możliwość pracowania w kameralnych grupach. Dzięki temu profesorowie mają większą szansę potraktować nas indywidualnie. Kierunek łączy ze sobą dwie specjalności, dlatego możemy zdobyć zawód i pedagoga szkolnego i nauczyciela informatyki. Zajęcia są niezwykle ciekawe, mamy możliwość nauki rozpoznania ucznia zdolnego oraz mnóstwo przykładów, jak z takim uczniem pracować. Nauczyłyśmy się także przeprowadzać trening twórczości, który jest bardzo pomocny przy pracy z uczniami. Zdecydowanie warto wybrać naszą specjalność.

  #422

  – małe grupy
  – bezpośredni kontakt z osobami prowadzącymi ćwiczenia
  – możliwość zostania pedagogiem szkolnym i oraz nauczycielem Informatyki
  – nabycie nowych umiejętności: rozpoznawanie ucznia zdolnego i umiejętność pracy z nim, diagnozowanie ucznia z dysleksją, możliwość kształcenia w zakresie informatyki (programowanie, poznawanie nowych programów komputerowych, doskonalenie się w znanych wcześniej programach), rozwijanie myślenia algorytmicznego i logicznego, pilności, systematyczności oraz staranności

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)

You must be logged in to reply to this topic.