Pedagogika Zdolności

Pedagogika zdolności jest specyficzną dziedziną wychowania kładącą nacisk na odkrycie i wszechstronny rozwój możliwości intelektualnych i potencjału twórczego wychowanka. Realizując ideę kształcenia w jej duchu, pedagog przyczynia się do pomnażania ogólnej sprawności umysłowej przyszłych obywateli. Umożliwia to osiągnięcie wysokiego poziomu Czytaj dalej.

„Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji” Jana Łaszczyka i Małgorzaty Jabłonowskiej

Polecam książkę pt. „Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji” napisaną pod redakcją profesora Jana Łaszczyka i doktor Małgorzaty Jabłonowskiej, ponieważ skupia się ona głównie na zdolnościach i twórczości dzieci oraz zawiera bardzo przydatne i niezbędne informacje dla każdego pedagoga Czytaj dalej.