Informacje o konkursach

MINILOGIA – dla uczniów szkół podstawowych,organizowany przez OEIiZIK Informacje ogólne Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA jest konkursem przedmiotowym powołanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Konkurs poszerza treści podstawy programowej przedmiotu Czytaj dalej.

Alina Zabawska – Myślenie twórcze

Zadanie 1 – Fragment publikacji: Myślenie twórcze Myślenie twórcze w ostatnich latach wzbudza duże zainteresowanie. Jest to termin wieloznaczny, a w rezultacie trudny do określenia. Obejmuje efekty działalności twórczej, postawy, zdolności, czynności, procesy- powoduje znaczące zmiany w świadomości społecznej, kulturze, Czytaj dalej.

Krystyna Kozar – Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Krystyna Kozar – Rozwijanie twórczego myślenia uczniów http://profesor.pl/publikacja,13485,Artykuly,Rozwijanie-tworczego-myslen… “Duże znaczenie w procesie twórczego myślenia ma tzw. “potrzeba naprawiania”. Jest to tzw. potrzeba ulepszania świata. Warunkiem jej zaistnienia jest zburzenie tego świata, który istnieje. Działanie to jest silniejsze, gdy dotyka nas Czytaj dalej.

”Kształcenie uczniów zdolnych w polskiej edukacji” – Ośrodek Rozwoju Edukacji

Kształcenie uczniów zdolnych – proponowane metody i formy pracy Uczeń zdolny potrzebuje indywidualizacji w procesie nauczania. ważnym zadaniem nauczyciela jest tworzenie programów, projektów i propozycji ciekawych zajęć, rozwijających zdolności uczniów o ponadprzeciętnym potencjale w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wybór form i Czytaj dalej.