Podejmowanie i rozwiązywanie zadań programistycznych

“Podejmowanie i rozwiązywanie zadań programistycznych” kontynuuje wcześniejsze trzy pozycje serii wydawniczej “Laboratorium informatyczne pedagoga zdolności” prof. Andrzeja Góralskiego: “Programowanie w LOGO”, “Programowanie w Pascalu” i “Modelowanie informatyczne”. Książka doskonali umiejętności programistyczne i składa się z czterech części, z których każda Czytaj dalej.

Pedagogika Zdolności

Pedagogika zdolności jest specyficzną dziedziną wychowania kładącą nacisk na odkrycie i wszechstronny rozwój możliwości intelektualnych i potencjału twórczego wychowanka. Realizując ideę kształcenia w jej duchu, pedagog przyczynia się do pomnażania ogólnej sprawności umysłowej przyszłych obywateli. Umożliwia to osiągnięcie wysokiego poziomu Czytaj dalej.

“Teoria Twórczości” Andrzej Góralski – “Pedagogika twórczości jako środek formowania elit”

Mam wielki zaszczyt jako jeden z podopiecznych, zrecenzować książkę “Teoria Twórczości” w podrozdziale “Pedagogika twórczości jako środek formowania elit” słynnego profesora matematyka, heurystyka, filozofa Pana Andrzeja Góralskiego. Książka została wydana przez naszą wspaniałe Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. Na początku naszej Czytaj dalej.

“Teoria twórczości” – Andrzej Góralski – ” O indywidualności”

Będąc studentem III roku specjalizacji Pedagogika Zdolności i Informatyka nie sposób jest pominąć książki Andrzeja Góralskiego pt.: „Teoria twórczości”. Dokładniej rozdział “O indywidualności” Głównym zadaniem profesora jest wyjaśnienie czytelnikowi, zainteresowanemu publikacji co to jest “indywidualność” Na początku autor sięga do Czytaj dalej.